search clock-o download play play-circle-o volume-up image map-marker plus twitter facebook rss envelope linkedin close exclamation-triangle home bars angle-left angle-right share-alt clock-o arrow-up arrow-down2 folder folder-folder-plus folder-open calendar-o angle-down eye refresh

OFICJALNA STRONA

Sanktuarium Fatimskie

Transmisja online

Wydziały i osoby

Porta para imagem em procissao.jpg


Wydziały i osoby

Sanktuarium Fatimskie, jako miejsce upamiętniające objawienia fatimskie, centrum pielgrzymkowe i ośrodek prowadzenia badań nad orędziem Matki Boskiej Różańcowej, dysponuje szerokim gronem współpracowników, którzy – wypełniając wiele różnorodnych zadań – działają na rzecz szczególnej, przynależnej temu miejscu misji.

Rektorat

Rektorat to najważniejszy organ wykonawczy Sanktuarium Fatimskiego, złożony z: rektora i wicerektora oraz biur i współpracowników, którzy wspomagają rektora w jego misji zarządzania, administrowania, całościowej koordynacji i strategicznego planowania działań oraz instytucjonalnego reprezentowania Sanktuarium.

Rektor | Ks.  dr Doutor Carlos Cabecinhas
Wicerektor |  Ks.  dr Doutor Vítor Coutinho

Kontakt | reitoria@fatima.pt 

 

Departament ds. Przyjmowania Pielgrzymów

Zadaniem Departamentu ds. Przyjmowania Pielgrzymów jest służba osobom przybywającym do Sanktuarium poprzez wspomaganie ich w przygotowaniu pielgrzymek i zwiedzania oraz pomoc w poznawaniu orędzia fatimskiego, a także miejsc i działalności Sanktuarium.

Dyrektor | Dr Pedro Valinho Gomes

Kontakt | sepe@fatima.pt

 

Departament ds. Liturgii

Departament ds. Liturgii jest odpowiedzialny za liturgiczny kształt celebracji, odbywających się w Sanktuarium Fatimskim jako szczególnym miejscu głoszenia Słowa Bożego, wspólnotowych celebracji wiary, w tym szczególnie sprawowania sakramentów eucharystii oraz pojednania, adoracji eucharystycznej i praktykowania innych aktów pobożności. Zadaniem departamentu jest nadzorowanie celebracji liturgicznych i innych aktów religijnych w Sanktuarium oraz planowanie poszczególnych elementów tych celebracji poprzez koordynowanie działań wszystkich ich uczestników, przygotowywanie tekstów i materiałów pomocniczych, a także troska o miejsca celebracji, bieliznę ołtarzową i paramenty liturgiczne.

Dyrektor | Ks. Sérgio Henriques

Kontakt | sepali@fatima.pt

 

Departament ds. Duszpasterstwa Orędzia Fatimskiego

Misją Departamentu ds. Duszpasterstwa Orędzia Fatimskiego jest prowadzenie różnych dziedzin duszpasterstwa w świetle orędzia fatimskiego, jak również przyczynianie się do poznawania i zgłębiania jego treści oraz utrzymywanie relacji Sanktuarium z różnymi instytucjami i organizacjami, których celem jest upowszechnianie tego orędzia oraz propagowanie modelu życia chrześcijańskiego zgodnego z jego wskazaniami.

Dyrektor | Pe. Doutor José Nuno Silva

Kontakt | pastoral@fatima.pt

 

Departament ds. Działalności Charytatywnej

Departament ds. Działalności Charytatywnej realizuje w konkretnej formie zadania wyznaczone przez zasady chrześcijańskiego miłosierdzia, szczególnie poprzez wspomaganie osób pozostających w trudnej sytuacji bytowej oraz stwarzanie odpowiednich warunków materialnych i świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej dla pielgrzymów przybywających do Sanktuarium.

Dyrektor | na dependência do reitor

Kontakt | reitoria@fatima.pt

 

Departament ds. Studiów

Departament ds. Studiów to instytucja odpowiedzialna za Archiwum i Bibliotekę Sanktuarium Fatimskiego. Jego zadaniem jest opieka nad archiwalną i bibliograficzną spuścizną Sanktuarium, badanie i stwarzanie warunków do badania tematyki fatimskiej poprzez interpretowanie dostępnych źródeł dokumentalnych, które przyczyniają się do rozwoju interdyscyplinarnego zainteresowania Fatimą.

Dyrektor | Doutor Marco Daniel Duarte

Kontakty
Ogólny | estudos@fatima.pt
Archiwum multimedialne | fotografia@fatima.pt

 

Departament ds. Przyjmowania Gości

Zadaniem Departamentu ds. Przyjmowania Gości jest zapewnienie grupom pielgrzymkowym i pielgrzymom indywidualnym odpowiednich warunków zakwaterowania oraz wyżywienia w domach, należących do Sanktuarium Fatimskiego, jak również udostępnianie im miejsc i urządzeń do prowadzenia działań o charakterze duszpasterskim.

Dyrektor | Dr.ª Cristina Fernandes

Kontakt | seal@fatima.pt

 

Muzeum Sanktuarium Fatimskiego

Muzeum Sanktuarium Fatimskiego to instytucja, której misją jest ochrona, badanie, ocena i upowszechnianie spuścizny historyczno-artystycznej, zgromadzonej w zasobach Sanktuarium. Utworzone w 1955 r. Muzeum oferuje pielgrzymom i osobom odwiedzającym Sanktuarium Fatimskie możliwość zwiedzania wystaw stałych (Fátima Luz e Paz – Fatima Światło i Pokój, Dom-Muzeum w Aljustrel, Dom Łucji dos Santos, Dom św. Franciszka i św. Hiacynty Marto) oraz organizuje ekspozycje czasowe, które prezentują świadectwa materialne związane z historią i orędziem fatimskim, rozwojem Sanktuarium i upowszechnianiem kultu Matki Boskiej Fatimskiej na świecie.

Dyrektor | Doutor Marco Daniel Duarte

Kontakt | museu@fatima.pt

 

Departament Ekonomiczno-Finansowy

Departament Ekonomiczno-Finansowy ma za zadanie zarządzanie środkami finansowymi, zasobami materialnymi i dobrami należącymi do spuścizny Sanktuarium Fatimskiego. Departament ten jest również odpowiedzialny za przygotowanie budżetu instytucji i nadzorowanie jego wykonania, przygotowanie sprawozdania ekonomicznego i finansowego, prowadzenie księgowości oraz zarządzanie środkami pieniężnymi.

Dyrektor | na dependência do reitor

Kontakt | sead@fatima.pt

 

Departament ds. Ochrony i Zarządzania Operacyjnego

Zadaniem Departamentu ds. Ochrony i Zarządzania Operacyjnego jest świadczenie praktycznego wsparcia organizacyjnego podczas celebracji liturgicznych i innych wydarzeń w Sanktuarium Fatimskim, świadczenie służby ołtarza i obsługa zakrystii podczas tych celebracji, a także zapewnienie podstawowych warunków bezpieczeństwa osobom przebywającym w Sanktuarium oraz wspomaganie pielgrzymów i osoby odwiedzające Fatimę w utrzymaniu właściwej atmosfery tego miejsca.

Dyrektor | André Silva

Kontakt | sepram@fatima.pt

 

Departament ds. Budów i Utrzymania Terenu

Departament ds. Budów i Utrzymania Terenu ma za zadnie podejmowanie i koordynowanie działań związanych z organizacją przestrzeni Sanktuarium Fatimskiego w taki sposób, aby stworzyć warunki niezbędne do dobrego przyjmowania pielgrzymów i wewnętrznego funkcjonowania instytucji, poprzez utrzymanie, odzyskiwanie i przekwalifikowanie istniejących w Sanktuarium terenów oraz budowli, urządzeń i instalacji, a także tworzenie struktur, których istnienie staje się potrzebne.

Dyrektor | na dependência do reitor
Kontakt | manutencao@fatima.pt

PROGRAMY

Msza św.

Msza św. po portugalsku w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy

07h30
Różaniec

Różaniec w Kaplicy Objawień

12h00

SKLEP ONLINE


Sklep Sanktuarium Fatimskiego